កាអាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជា មានរដូវភ្លៀង រយៈពេល៦ខែ ហើយរដូវក្តៅ រយៈពេល៦ខែទៀតផងដែរ ជាពិសេស នៅពេលរដូវក្តៅ មានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងណាស់ ទោះបីធ្វើដំណើរទៅកន្លែង ដែលមានចម្ងាយនៅជិតគ្នា ក៏ដោយមនុស្សដើរលេងពិបាក ដោយសារអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំង។

តាំងពីពេលពួកគេក្មេងរហូតដល់ឥឡូវនេះ ពួកគេជាមនុស្សពេញវ័យ ពួកគេញ៉ាំភេសជ្ជៈត្រជាក់ ដើម្បីបណ្តេញ អារម្មណ៍ដែល ក្តៅ ដូច្នេះ ក្មេងស្រីមានមករដូវមិនសូវស្រួល ចុងដៃចុងជើងតែងតែត្រជាក់ ក្រោមពោះត្រជាក់ ហើយមានធ្លាក់សច្រើនផងដែរ ។

ជម្ងឺត្រជាក់របស់ស្រ្តី ប៉ះពាល់មិនល្អ ចំពោះជីវិតផ្លូវភេទរបស់ស្រ្តី ដែលរៀបការរួច និង ការមានផ្ទៃពោះ ដូច្នេះត្រូវទទួលការព្យាបាលយ៉ាងឆាប់ ។

ចាប់ពីពេលឥឡូវនេះ នៅពេលញ៉ាំអាហារ សូមញ៉ាំទឹកស៊ុបក្តៅៗជាមួយបាយស ទឹកស៊ុបក្តៅៗល្អសម្រាប់សុខភាព ចំពោះស្រ្តីដែលមានជម្ងឺត្រជាក់។

ជាពិសេស អ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរ ញ៉ាំម្ហូបអាហារគ្រាន់តែ ទិញបាយសមួយថង់ និង ម្ហូបមួយមុខប៉ុណ្ណោះ បើស្រ្តីញ៉ាំម្ហូបបែបនេះ រយៈពេលយូរ ក្រពះមិនសូវស្រួលទេ។

ពីព្រោះ ថ្លើម ដំរង់នោម លំពែង ជារឿងសំខាន់នៃរាងកាយ ហើយវាធ្វើទុក្ខ ដោយសារមកពីក្រពះ ដូច្នេះឈាមរត់មិនស្រួល និងមិនទទួលជីវជាតិមកពីក្រពះ ចុងក្រោយ ឈឺ និង សុខភាពមិនល្អទេ។

ហេតុផលដែលកើត ជម្ងឺគ្រប់មុខ ចាប់ផ្តើមមកពីក្រពះ ជម្ងឺត្រជាក់របស់ស្រ្តី ក៏ដូចគ្នាដែរ ដូច្នេះសូមផ្លាស់ប្តូរទំនៀមទំលាប់ការញ៉ាំអាហារ ដើម្បីការពារក្រពះ ក្នុងរាងកាយ។

សូមញ៉ាំទឹកសុទ្ធ និងភេសជ្ជៈត្រជាក់តិចៗ នៅពេលញ៉ាំម្ហូប និង ញ៉ាំទឹកស៊ុបក្តៅៗ ដើម្បីរំលាយអាហារបានល្អ និងការពារក្រពះ។

ក្រពះមានសារះសំខាន់ជាងគេ ក្នុងសរីរាង្គនៃរាងកាយ របស់យើង។

បន្ទប់ពិគ្រោះនិងព្យាបាលជម្ងឺ ខាន់​ តាយ ភ្នំពេញ។