ថ្ងៃទី 28 ខែ 5 ជាថ្ងៃពិសេសក្នុងចំណោមមួយឆ្នាំ ថ្ងៃនោះហៅថា ថ្ងៃមានមករដូវ ក្នុងពិភពលោក ឬមានអនាម័យថ្ងៃមានមករដូវ (Menstrual Hygiene Day, MHD)។

ថ្ងៃមានមករដូវនោះ បង្កើតនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ នៅឆ្នាំ 2014 គោលបំណងនៃការបង្កើតថ្ងៃនោះ បំបាត់ការខ្មាសអៀន និងមានសម្គាល់ក្នុងសង្គម ចំពោះការមករដូវ ហើយយល់ដឹង ចំពោះការមានអនាម័យ ពេលមករដូវ ហេតុផលកំណត់ ថ្ងៃទី28 ខែ 5 ជាធម្មតាហូរឈាមរដូវ រយៈពេល 5ថ្ងៃ ហើយ 28 ក្រោយមានមករដូវវិញទៀត។

នៅថ្ងៃទី 28 ខែ 5 រៀងរាល់ឆ្នាំ មានការអប់រំអំពី អនាម័យពេលមានមករដូវ ហើយជួយក្មេងស្រីដែលអត់មានលុយ ទិញសំឡីអនាម័យ ម្យ៉ាងទៀត ឪពុកម្ដាយជប់លៀងអបអរសាទរ ចំពោះការមករដូវជាលើកដំបូងដល់កូនស្រី ដូច្នេះការដែលមានមករដូវ គឺមិនមែនជាការត្រូវខ្មាសអៀន និងអាថ៌កំបាំងទេ។

ចាប់ពីឥឡូវ ម្ដាយសូមបង្រៀនអំពីការមករដូវ ដល់កូនស្រី នៅប្រទេសកម្ពុជា សូមអបអរសាទរកូនស្រីដែល មានមករដូវជាលើកដំបូង សូមបងស្រីនិយាយ ពីបទពិសោធន៍មករដូវ ដល់ប្អូនស្រី អ្នកបង្រៀនសូមបង្រៀនអំពីការមករដូវ ដល់កូនសិស្ស នៅសាលាផងដែរ។

សំឡីអនាម័យ ស៊ូនស៊ូ មកពីប្រទេសកូរ៉េ ចែកចាយសេចក្ដីស្រឡាញ់ ហៅថា ”បង្កើតផែនដី មានសុភមង្គលជាមួយគ្នា” ពួកយើងចែកចាយ សំឡីអនាម័យ និងសាប៊ូលាងទ្វារមាស ដល់ក្មេងស្រី និងស្រ្តីដែលចាំបាច់ទទួលជំនួយ។

? ជំនួយផ្គត់ផ្គង់សំឡីអនាម័យ សម្រាប់សិស្សនៅជនបទ : ផ្គត់ផ្គង់សំឡីអនាម័យសម្រាប់ក្មេងស្រីក្រីក្រ នៅភូមិ និងសាលា ក្នុង 25 ខេត្ត-ក្រុង (ការណែនាំសមាជិក ដែលចែកចាយសំឡីអនាម័យ និងសម្ភារផ្សេងៗ)

? ការដែលឲ្យកាដូរសំឡីអនាម័យដល់ម្ដាយ បើកូនស្រីផ្ញើររូបថត និងសំបុត្រដែល ថតរូបជាមួយម្ដាយ និងសរសេររឿង ដែលចង់ឲ្យកាដូរសំឡីអនាម័យ ដល់ម្ដាយតាមរយៈ អ៊ីនធឺណិតសាយ មករដូវ (www.mokrodou.com / www.sunsu.asia )បញ្ចុះតម្លៃ 50% ហើយជ្រើសរើសរឿងពិសេស មានរង្វាន់ដែលទទួល សំឡីអនាម័យសម្រាប់ប្រើរយៈពេល 1 ឆ្នាំ។

? ការផ្គត់ផ្គង់សំឡីអនាម័យ សម្រាប់ស្រ្តីមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ និងស្រ្តីដែលរៀបការរួច បើគាត់ជាអ្នកធ្វើការក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរ សរសេររឿង និងផ្ញើររូបថតរៀបការ តាមរយៈ អ៊ីម៉ែល (facebook (Sunsu korea) : Go to Official Facebook Page / sunsu528@gmail.com) និងជួយផ្គត់ផ្គង់សំឡីអនាម័យរយៈពេល 1 ឆ្នាំ។