រយៈពេលនៃការមករដូវ មានធ្លាក់ឈាមខុសគ្នា រៀងរាល់ថ្ងៃ ដូច្នេះប្រភេទសំឡីអនាម័យខុសគ្នា រូបរាង និងទំហំផងដែរ ពីព្រោះនៅពេលគេងមានហូរឈាម ដូច្នេះសូមជ្រើសរើសសំឡីអនាម័យ តាមរយៈស្ថានភាពបែបនេះ។

1. សំឡីអនាម័យដែលប្រើមួយដង ដែលភ្ជាប់លើខោក្នុង ប្រភេទនៃសំឡីអនាម័យផ្សេងៗជា ផេនធីឡាញន(Panty Liner) ទំហំតូច ហៅថា ស្មល (Small) ទំហំមធ្យម ហៅថា មីដៀម (Medium) ទំហំធំ ហៅថា ឡាចស៍ (Large) ទំហំធំជាងគេ សម្រាប់ពេលយប់ ហៅថា អូវឺណាយធ៍ (Over​ Night)

សំឡីអនាម័យទំហំតូចជាងគេ ជា ផេនធីឡាញន៍ (Panty Liner) សូមប្រើវានៅថ្ងៃដំបូង និងចុងក្រោយ ដែលធ្លាក់ឈាមតិចជាងគេ ហើយនៅពេលគេង នៅពេលយប់ សូមប្រើសំឡីអនាម័យ អូវើណាយធ៍ (Over Night) ដើម្បីមិនប្រលាក់ឈាមនៅខោក្នុង និងភួយនៅពេលគេងពេលយប់ ហើយសំឡីអនាម័យទាំងអស់នោះ មានពីរប្រភេទ ដែលមានស្លាប និងអត់មានស្លាប។

 

2. សំឡីអនាម័យធ្វើពីក្រណាត់ ដោយកាត់ដេរ ពេលក្រោយប្រើវា បោកហើយប្រើវិញ។
(Make a Pad / Hand Made Sanitary Napkin)

3. សំឡីអនាម័យដែល ដាក់ចូលខាងក្នុងទ្វារមាស គឺហៅថា​ ថាមភុន (Tampon)
រូបរាងវាជាដំបូងធ្វើពី គ្រាប់ក្បាលកប្បាស ដែលជាប់ខ្សែ នៅពេលចូលមកអាងហែលទឹកប្រើវា។

4. រូបរាងជាកែវ ធ្វើពីកៅស៊ូ ដែលដាក់ចូលក្នុងទ្វាមាស គឺហៅថា មេនស្រលខប់ (Menstrual Cup)។