បើសិនជាស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ដែលជាជីវិតថ្មី ដោយសារមេជីវិតឈ្មោលរបស់បុរស ជួបនឹងមេជីវិតញីរបស់ស្រ្តី ប៉ុន្តែមេជីវិតឈ្មោលរបស់បុរសអាចរស់នៅរយៈពេល 3 ថ្ងៃ មេជីវិតញីរបស់ស្រ្តីអាចរស់នៅរយៈពេលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះបើសិនជាស្រ្តីចង់មានផ្ទៃពោះ ត្រូវទទួលមេជីវិតឈ្មោលរយៈពេល 14 ថ្ងៃ​ ក្នុងពេលបញ្ចេញអូវុលរបស់ស្រ្តី ជាពិសេសថ្ងៃទី 4 ចន្លោះថ្ងៃទី 5 ក្នុងពេលបញ្ចេញអូវុល អាចមានផ្ទៃពោះបានផងដែរ។

ប៉ុន្តែស្រ្តីដែលមិនទាន់រៀបការ មិនអាចទទួលមេជីវិតឈ្មោលរបស់បុរសទេ ដូច្នេះមេជីវិតញីដែលមិនជួបនឹង មេជីវិតឈ្មោល នឹងចេញទៅខាងក្រៅម្ដងក្នុងមួយខែ នេះគឺជាការមករដូវ។

នៅជិតពេលមានមករដូវ មានករណីដូចខាងក្រោម ដូច្នេះ សូមកុំភ្ញាក់ផ្អើល និង កុំព្រួយបារម្ភ ៖

  1. ដើមទ្រូង និងពោះ របស់ក្មេងស្រី ចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ធំឡើង ហើយឈឺពោះផ្នែកខាងក្រោម។
  2. រយៈពេលនៃការបញ្ចេញពងអូវុល មានអារម្មណ៍ថា តឹងពោះ ហើយមានធ្លាក់ ស ច្រើនជាង ពេលធម្មតា។
  3. 2 – 3ថ្ងៃ​ មុនពេលមានមករដូវ ក្មេងស្រីខ្លះ ញ៉ាំអាហារច្រើន ឬ មានអារម្មណ៍ថា អស់កម្លាំង មិនសប្បាយចិត្ត ហើយខ្លះទៀតមានអារម្មណ៍ មួរម៉ៅ និង ឆាប់ខឹង ដោយគ្មានមូលហេតុ។
  4. មុនពេលមានមករដូវ ទ្រូងឡើងធំ ឬមានធ្លាក់ ស ច្រើនជាង ពេលធម្មតា។