ពេលខ្លះ ពណ៌ឈាមរដូវមានពណ៌ខ្មៅ ប៉ុន្តែ សូមកុំព្រួយបារម្ភអី មនុស្សម្នាក់ៗខុសគ្នាដែរ ជាពិសេស មូលហេតុមានហូរឈាមពណ៌ខ្មៅ គឺលាយគ្នាជាមួយ ការហូរទឹករំអិលចេញពីទ្វារមាស​ និងឈាមផងដែរ។