សំឡីអនាម័យ ស៊ូនស៊ូ (Sun Su) ដែលផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េ សរសេរជាភាសាខ្មែរនៅលើប្រអប់សំឡីអនាម័យ ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានពិត ការអប់រំអំពីអនាម័យ សម្រាប់ស្រ្តីខ្មែរ និងក្មេងស្រីដែលមានមករដូវជាលើកដំបូងផងដែរ

សំឡីអនាម័យ ស៊ូនស៊ូ (Sun Su) ដែលផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េ វេចខ្ចប់ទំហំតូច (Slim Pads) 18cm 5កញ្ចប់ / ទំហំល្មម (Medium) 24cm 10កញ្ចប់​ / ទំហំធំ (Large) 29cm និង 33cm 5កញ្ចប់ /ហើយវេចខ្ចប់ទៅតាម​ 3ទំហំ 12កញ្ចប់គឺ ទំហំតូច សម្រាប់ថ្ងៃទីមួយនិងថ្ងៃចុងក្រោយ មានធ្លាក់ឈាមតិច ទំហំល្មម សម្រាប់ពេលថ្ងៃ មានសកម្មភាពច្រើន មានទំហំធំ សម្រាប់ពេលធ្លាក់ឈាមច្រើន និងគេងពេលយប់។ ដូច្នេះ ការពារអនាម័យ នៅពេលថ្ងៃមានមករដូវបាន ដោយតម្លៃសមរម្យ។

ទំហំតូច (Small 18cm) សម្រាប់ថ្ងៃទីមួយនិងថ្ងៃចុងក្រោយ មានធ្លាក់ឈាមតិច

ទំហំល្មម (Medium 24cm) សម្រាប់ពេលថ្ងៃ មានសកម្មភាពច្រើន

ទំហំធំ (Large 29cm) សម្រាប់ក្រោយពេលសម្រាលកូន ដែលមានធ្លាក់ឈាមច្រើន និងគេងពេលយប់

វេចខ្ចប់ទៅតាម 3 ទំហំ មាន តូច​ ល្មម ធំ ក្នុងមួយប្រអប់

តម្លៃ និងការលក់

កន្លែងលក់ ៖ ក្រុមហ៊ុន ផ្ទះនៃដំណឹងល្អ (Good News House)
ផ្ទះលេខ C-09 ក្នុងផ្សារឈូកមាស ខ័ណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

តម្លៃ ៖ ទិញនៅក្រុមហ៊ុន 1ដុំ (10កញ្ចប់) តម្លៃ 2$ (8000៛)
ទិញនៅខាងក្រៅដូចជាផ្សារទំនើប 1ដុំ (10កញ្ចប់) តម្លៃ 2.5$ ~ 3.5$

អត្ថប្រយោជន៍ ៖ ទិញ 20ដុំ ថែម ទំហំតូច 1ដុំ ដោយឥតគិតថ្លៃ (បើមនុស្សជាច្រើនទិញ ជាសិស្សនៅសាលារៀន និងនៅរោងចក្រ)

ហាងទី1 ៖ Go to Official Facebook Page